Skip links

MITGLIEDSCHAFT

HUSH VEGANİC APP. KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla Hush Veganic App. adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden Hush Veganic App sistemine üye olunabilir. Her Hush Veganic App kullanıcısı, Sistem Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Hizmetler

Hush Veganic App kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan sisteme üye işyerlerinden kozmetik ürünler ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

3. Hush Veganic AppKullanıcı Sistemi

 • Her Hush Veganic App kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.
 • “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.
 • Her kullanıcının Hush Veganic App üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Hush Veganic App sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır. Kullanıcılar, diledikleri takdirde ilgili kullanıcı sözleşmelerini onaylamak kaydıyla Hush Veganic App sistemine giriş yaptıkları kullanıcı adı veya e-posta adresi ve şifre ile Sistem Kozmetik sistemine dahil diğer sitelere de giriş yapabilirler.
 • “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Sistem Kozmetik, talep üzerine kullanıcının Hush Veganic App sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Sistem Kozmetik şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • Sistem Kozmetik kullanıcılarını kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile Hush Veganic App sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Sistem Kozmetik kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların Hush Veganic App sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.
 • Kullanıcıların belirlemiş oldukları Hush Veganic App sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılacaktır.
 • Sistem Kozmetik, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • Sistem Kozmetik, sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Sistem Kozmetik, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Hush Veganic App Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez ve kullanıcı bu hususu peşinen kabul etmiştir.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, Hush Veganic App hizmetlerinden yararlandığı sırada,

 • Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve ve Hush Veganic App’da oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini , yeni bir e-posta adresinin ancak Hush Veganic App üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Hush Veganic App üyeliğinin sona erebileceğini;
 • “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
 • Hush Veganic App tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Sistem Kozmetik ‘e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;
 • Hush Veganic App hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Hush Veganic App ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sistem Kozmetik’in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Sistem Kozmetik’in bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;
 • Hush Veganic App tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Sistem Kozmetik ‘in sorumlu olmayacağını;
 • Hush Veganic App servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Sistem Kozmetik’in sorumlu olmayacağını;
 • Hush Veganic App’de sunulan hizmetlere Sistem Kozmetik tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Sistem Kozmetik’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;
 • Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Sistem Kozmetik ‘in sorumlu tutulamayacağını;
 • Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Sistem Kozmetik ‘in sorumlu olmayacağını;
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;
 • Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Sistem Kozmetik ‘e devredildiğini;
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;
 • Diğer kullanıcıların Hush Veganic App sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;
 • Hush Veganic App sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Sistem Kozmetik ‘in veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Sistem Kozmetik ‘in bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya Hush Veganic App üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;
 • Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;
 • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;
 • Hush Veganic App hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, Hush Veganic App sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Sistem Kozmetik’ten tazminat talep etmemeyi;
 • Sistem Kozmetik’ten izin almadan Hush Veganic App servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;
 • Sistem Kozmetik’in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde Sistem Kozmetik’in gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
 • Sistem Kozmetik’in kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;
 • Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;
 • Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini;
 • Hush Veganic App sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

5. Sistem Kozmetik’e Tanınan Yetkiler

Sistem Kozmetik herhangi bir zamanda Hush Veganic App sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hush Veganic App güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Sistem Kozmetik’in kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre Hush Veganic App tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Sistem Kozmetik kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya Hush Veganic App sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir. Sistem Kozmetik , hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir. Hush Veganic App kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Sistem Kozmetik sorumlu tutulmayacaktır Sistem Kozmetik kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Hush Veganic App sistemindeki satışlar, üye işyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Hush Veganic App ilgili üye işyerinde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Hush Veganic App sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir. Sistem Kozmetik kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Hush Veganic App sistemi içinde veya Sistem Kozmetik tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Sistem Kozmetik ‘ten hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir. Hush Veganic App sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Hush Veganic App sistemindeki üye işyerlerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Sistem Kozmetik Hush Veganic App kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. Hush Veganic App sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Sistem Kozmetik gerekli özeni gösterecektir ancak üye işyerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Sistem Kozmetik sorumlu değildir. Sistem Kozmetik , kullanıcının Hush Veganic Appsistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Sistem Kozmetik sorumlu olmadığını peşinen kabul eder. Hush Veganic App kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır. Sistem Kozmetik ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Sistem Kozmetik Hush Veganic App üye üye işyerlerinin sağladığı içerikten sorumlu değildir.

Sistem Kozmetik .com, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” konumundadır. Sistem Kozmetik Hush Veganic App ‘te yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Üye, Hush Veganic App üzerinden herhangi bir Satıcı’dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı’nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; Sistem Kozmetik ’in bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı’nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda sitede sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

6. Kullanım Amacı

Kullanıcılar, Hush Veganic App sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu kabul ederler.

7. Ödeme

Hush Veganic App kullanıcıları Hush Veganic App sisteminden verdikleri siparişleri, Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri (örneğin PayPal) vasıtasıyla anında yapabileceklerdir. Online Ödeme Yöntemi ile yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura Sistem Kozmetik tarafından değil siparişi alan üye işyeri tarafından düzenlenir. Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde, Sistem Kozmetik , sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri üye işyerlerinin nam ve hesabına Kullanıcılardan tahsil etmek için üye işyerleri tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi Sistem Kozmetik ‘e yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır. Sistem Kozmetik , sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri üye işyerlerinin nam ve hesabına Kullanıcılardan tahsil etmek için münhasır olarak yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar, ödemeyi online ödeme yöntemiyle yapmakla, üye işyerine ve Sistem Kozmetik’e karşı ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadırlar.

8. Kişisel Veri

Kullanıcı Hush Veganic App ‘e üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile Sistem Kozmetik arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Hush Veganic App ve Sistem Kozmetik iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Sistem Kozmetik iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verdikleri üye işyerilar, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) Hush Veganic App , Sistem Kozmetik ve iştirakleri ile iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Hush Veganic App üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

9.Sözleşme Konusu Mal Ve Hizmetin Temel Nitelikleri Ve Fiyatı (KDV Dahil)

Ürün Kodu Ve Adı Adet Satıcı Ünvanı Birim Fiyatı Birim İndirimi Kupon Puan Toplam Satış Tutarı Vade Farkı KDV Dahil Toplam Tutar

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bunların haricindeki diğer durumlarda sitede yer alan fiyatlar geçerli olacaktır. Satın alınan ürünün teslimi anına kadar, ürün fiyatında yanlışlık olduğunun tespit edilmesi halinde, fiyat değişikliği HUSH VEGANİC APPve SATICI’nın birlikte onay vermesi halinde gerçekleşecektir.

 • Kargo hariç toplam ürün bedeli:
 • Kargo Ücreti:
 • Kargo Dahil Toplam Bedeli:
 • Ödeme Şekli ve Planı:
 • Alınan Vade Farkı:
 • Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, Sistem Kozmetik ,TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN/HİZMETİN BEDELİNİ Sistem Kozmetik’e ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.

10.Malın Teslimi Ve Teslim Şekli

Ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo ile veya SATICI’ya ait araçlarla ALICI’nın adresine teslim edilecektir.

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

Üye işyerleri tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, Hush Veganic App sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

11.Teslimat Masrafları Ve Teslimatın İfası

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

12. Aynı Gün Teslimat

Sistem Kozmetik , verilen siparişler için aynı gün içerisinde teslimat yapmayı kabul eder. Bununla birlikte aşağıdaki hallerin mevcudiyeti halinde aynı gün teslimat yapılamayacaktır:

-Sipariş tutarının üye işyerinin belirlediği minimum tutarın altında olması

-Siparişin üye işyerinin belirlediği saatten sonra verilmiş olması

-Sipariş saatinin, üye işyerinin teslimat ve sipariş saatleri dışında olması

-Sipariş verilen adresin, üye işyerinin belirlediği “aynı gün teslimat” listesinde yer almaması

-Sipariş verilen bölgeye aynı gün ulaşılmasının objektif olarak mümkün olmaması,

-Sipariş verilen bölgede olağanüstü yoğunluk bulunması,

– Sistem Kozmetik ,veya üye işyerinden kaynaklanmayan elektronik/sistemsel aksaklıkların bulunması,

-Sipariş verilen ürünün stokta bulunmaması,

-Sipariş verilen ürünün aynı gün teslimi mümkün olmayan nitelik ve özellikte olması

-Objektif olarak mücbir sebep sayılacak diğer hallerin bulunması,

Gösterilen hallerde, sipariş ile aynı gün içerisinde teslimat yapılamaması sebebiyle Sistem Kozmetik ,veya üye işyerlerinin herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

13. Ücret İadesi

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak;

 • kullanıcı adresinin sipariş verilen üye işyerinin gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
 • siparişin ilgili üye işyerine iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
 • üye işyeri tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen üye işyerinin iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali;
 • siparişin bir kısmının veya tamamının üye işyerinde mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;
 • Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili üye işyeri onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali; ve
 • Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili üye işyeri onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin ilgili üye işyeri bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili üye işyeri görevlisine iadesi gerekmektedir.

Sistem Kozmetik , yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar. Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, Sistem Kozmetik’in bünyesinde bulundurduğu üye işyerleri tarafından doğrudan yapılmaktadır. Sistem Kozmetik , üye işyerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. İade edilecek tutarların belirlenmesi ve iadesi tamamen üye iş yeri inisiyatifindedir.

14. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

Hush Veganic App sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. Hush Veganic App Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az BEŞ (5) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Sistem Kozmetik sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

15. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

16. Fesih

Taraflar işbu Sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır.